ATIK SU ARITMA TESİSLERİ

SEYHAN VE YÜREĞİR ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ FİNANSMANI

Adana Seyhan Bölgesine ait atıksular direkt olarak Akdeniz’e, Yüreğir Bölgesine ait atıksular ise önce Seyhan nehrine buradan da Akdeniz’e dökülerek , Akdeniz’in kirletilmesine sebep olmaktaydı. Bu kirliliği önlemek amacıyla inşa edilen Adana Batı Atıksu Arıtma Tesisi (Seyhan ) ve Adana Doğu Atıksu Arıtma Tesisi (Yüreğir) Akdeniz’in kirletilmesini büyük ölçüde engellemiştir.

ASKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Tesislerini yapmak için Avrupa Yatırım Bankasından 45 milyon Euro kredi temin ederek Hazinenin de garantisiyle 12.11.1997 tarihinde bir kredi anlaşması imzalamıştır. Kredi 5,5 yıl ödemesiz, 13 yıl geri ödemeli, 18.5 yıllık vadeli ve %3.5 faizli ucuz kredidir.

Atıksu Arıtma Tesisleri inşaatı sözleşmesi Avrupa Yatırım Bankası ile mutabakata varılarak 25.11.1999 tarihinde imzalanmış olup 08.12.1999 tarihinde Yer Teslimi yapılarak işe başlanmıştır. İlk etapta Seyhan ( Batı Adana ) Atıksu Arıtma Tesisi tam biyolojik arıtma tesisi, Yüreğir ( Doğu Adana ) Atıksu Arıtma Tesisi ise mekanik arıtma tesisi olarak inşaa edilmiştir. Kredinin kalan kısmı ve ASKİ öz kaynakları ile aynı sözleşme kapsamında Yüreğir ( Doğu Adana ) Atıksu Arıtma Tesisi mekanik arıtmadan biyolojik arıtmaya dönüştürülmüştür.

SEYHAN VE YÜREĞİR ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

ADANA,Seyhan nehri ile ADANA BATI ve ADANA DOĞU olarak iki önemli havzaya ayrılmaktadır.

Seyhan Atıksu Arıtma tesisi Seyhan İlçesi, Yenidam Mahallesi civarında, drenaj kanalı TD8’e boşalan ana atıksu kolektörlerinin çıkışında 650.000 m2 alan üzerinde bulunmaktadır.

Yüreğir Atıksu arıtma tesisi ise, Yüreğir İlçesi Güneşli Kum Ocakları mevkiinde 400.000 m2 alan üzerinde bulunmaktadır.

Doğu ve Batı Adana için iki adet Atıksu Arıtma Tesisinin Anahtar Teslim İnşaatı, mekanik ve elektrik işleri 3,5 yılda tamamlanmış ve tesis 7 Haziran 2003 tarihinde devreye alınmış 1 yıllık devreye alma dönemi tamamlanarak Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi 7 Haziran 2004 tarihinde işletmeye alınmıştır.

Bu Atıksu Arıtma Tesislerinde Seyhan Nehri ve drenaj kanallarına arıtılmadan deşarj edilen evsel ve ön arıtmadan geçirilen endüstriyel atıksular arıtılmaktadır.

Anahtar teslimi olarak yaptırılan “Doğu ve Batı Adana Atıksu Arıtma Tesislerinin İnşaatı, Devreye Alınması ve İşletilmesi “işinin ilk kısmı için;

İnşaat, mekanik ve elektrik işleri (3,5 yıl) 28.424.809,73 Euro Devreye alma dönemi boyunca test ve hizmetler (1 yıl) 850.000,00 Euro İşletme ve bakım dönemi (3 yıl) 7.124.073,00 Euro Yedek parça temini 625.853,27 Euro Gaz jeneratör ünitesi 1.674.799,24 Euro olmak üzere ilk toplam sözleşme bedeli 38.699.535,24 euro’dur.

Doğu Adana Atıksu Arıtma Tesisinin mekanik arıtmadan biyolojik arıtmaya dönüştürülmesi ile ;

İnşaat, mekanik ve elektrik işleri ( 20 ay ) 13.873.619,51 Euro Devreye alma dönemi boyunca test ve hizmetler (1 yıl) 801.273,26 Euro Yedek parça temini 315.107,23 Euro Gaz jeneratör ünitesi 1.155.850,09 Euro olmak üzere 16.145.850,09 Euro’luk ilave yatırımla toplam Sözleşme Bedeli 54.845.385,33 Euro dur.

Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi için birinci aşama, hedef yıl 2010 yılı tahmini yükleri projelendirme bazı alınarak, mekanik ön-arıtma, ön çökeltme ve çok yüklü aktif çamur prosesine göre (VLBOD5=1,5 kg/m3/d), biyolojik arıtmayı kapsamaktadır. Bu ilk aşama dahilinde, çamur stabilizasyon (anaerobik mezofilik çürütme) ve çamur su-giderme tesisleri inşa edilmiştir. Çamur stabilizasyon ünitesi ikinci evre için halihazırda tasarlanmıştır (hedef yıl 2025). Avrupa Topluluğu standartlarına uygun deşarj kriterlerini sağlayacak arıtma verimine sahip olan tesis, ileri aşamalarda azot ve fosfor arıtımı için genişletilmeye uygun bir şekilde projelendirilmiştir.

Kum ve yağın giderilmesi için ızgaralar ve havalandırmalı kum tutucudan oluşan mekanik ön arıtma tesisleri, Yüreğir Atıksu arıtma tesisinde, hedef yıl 2015 yükleri projelendirme bazı alınarak birinci aşama dahilindedir.

Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi Ana Parametreler:

Proje Hedef Yılı 2010 2025
Toplam Eşdeğer Nüfus 1.151.066 E.N48 1.760.958 E.N55
Günlük Debi 227.346 m3/gün 311.973 m3/gün
Giriş BOİ5 Konsantrasyonu(biyo kimyasal oksijen ihtiyacı 243 mg/lt 310 mg/lt
Toplam BOİ5 55,251 kg/gün 96,853 kg/gün

Tam biyolojik arıtmaya göre inşa edilmiş olan Seyhan Atıksu Arıtma Tesisinde çamur arıtma yapılmakta olup çamurdan üretilen metan gazı ile elektrik enerjisi üretilmekte ve tesisin % 40 elektrik enerjisi karşılanabilmektedir.

Proje Hedef Yılı Birinci Aşama 2025
Toplam Eşdeğer Nüfus 531.940 E.N50 709.255 E.N50
Günlük Debi 128.208 m3/gün 170.952 m3/gün
Giriş BOİ5 Konsantrasyonu(biyo kimyasal oksijen ihtiyacı 207,5 mg/lt 207,5 mg/lt
Toplam BOİ5 26.597 kg/gün 35,463 kg/gün

İlk aşamada (proje hedef yılı 2015) mekanik arıtmaya göre inşa edilmiş olan Yüreğir Atıksu Arıtma Tesisi Biyolojik arıtmaya dönüştürülmüş olup, biyolojik arıtma kısmının inşaatı 27.07.2004 tarihinde başlamıştır. Tesis 07.06.2007’de tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Tam biyolojik arıtmaya göre inşa edilmiş olan Yüreğir Atıksu Arıtma Tesisinde çamur arıtma yapılmakta olup çamurdan üretilen metan gazı ile elektrik enerjisi üretilmekte ve tesisin % 60 elektrik enerjisi karşılanabilmektedir.

SEYHAN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPILARI

Mevcut kanalizasyon sistemine bağlantı, Sifon ve Acil taşkın yapıları

Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi Atıksuyu Ø3000 ve Ø2000’lik 2 ana kollektörden DSİ drenaj kanalına dökülmekte iken 1 adet Ø3000’lik kollektör için ve 1 adet’de Ø2000’lik kollektör için olmak üzere 2 adet taşkın yapısı inşa edilmiştir. Her iki taşkın yapısı Ø1400’lük 2 adet sifon borusu ile birbirine bağlıdır. Taşkın yapısı 2’den alınan atıksu Taşkın Yapısı 1’de alınan atıksu ile birlikte Ø2600’lük boru ile giriş pompa istasyonuna bağlanmıştır.Taşkın yapıları tesisin kapasitesini aşan taşkın durumunda tesisi korumak amaçlı yapılmıştır.

Giriş pompa istasyonu

Pompa istasyonu beş adet yarı-aksiyal pervaneli dalgıç tipi santrifüj pompa ile donatılmıştır. Birinci aşamada maksimum debi 4 adet hizmet pompası ve bir yedek pompa ile gerçekleşmektedir. Pompa istasyonunun önüne, ızgara aralığı 50 mm olan 2 otomatik kaba ızgara (genişlik = 2,5 m) monte edilmiştir. Her bir ızgara, bir sıyırıcı ünitesiyle donatılmıştır. Bir kayışlı konveyör, sıyırılan atığı, bir kamyonla dökme yerine taşınan bir konteynere aktarmaktadır. Bir dalgıç pompanın pompalama kapasitesi 1.200 l/s’dir. Pompa istasyonu bir köprü vinciyle teçhiz edilmiştir.

Fosseptik Boşaltma İstasyonu

Giriş pompa istasyonunun giriş bölmesinin her iki yanına, fosseptik tankerlerinden fosseptiğin alınması için 4 terminalden oluşan bir fosseptik boşaltma istasyonu monte edilmiştir.

Izgara İstasyonu

İnce iki ızgarası olan, iki adet, İnce ızgara istasyonlarının her biri, bir kanalla giriş pompa istasyonuyla bağlantılıdır. İnce Izgaraların açıklığı 10 mm’dir. Her bir ızgara, tırmık (rake) ünitesi ile teçhiz edilmiştir. Tırmıklar, otomatik olarak elenen materyali, ızgara preslerine nakleden bant şeklindeki konveyörler üzerine bırakırlar.

Kum ve Yağ Tankları, Kum tasnifleyici

İki adet, kum ve yağ ayırıcı ünitenin her biri iki adet havalandırmalı kum tutucu ve buna paralel yağ tutucudan oluşmaktadır. Kum tutucular, mekanik iki parçalı, kum kutucu temizleme köprüleri ile teçhiz edilmişlerdir. Bir eksen etrafında dönen altı piston blower, kum tutucular için hava temin eder (4 tanesi işletmede, ikisi yedek halindedir). Kum sınıflandırıcıları, konveyör bantlara, suyu alınmış kumu aktarırlar. Konveyörler kumu, konteynerlerin her tarafına ulaşabilen boşaltma konveyörü vasıtası ile aktarırlar. Yağ ise her bir kum tutucunun yanındaki paralel bir bölme içerisine köpük olarak toplanır.

Ön Çökeltme öncesi akı dağılımı

Kum tutucuların mansabında bir dağıtım kanalı vardır. Kum tutucuların çıkışı venturi kanalına bağlanmıştır. Ön çökeltme tanklarına dağıtım venturi kanallarından yapılmaktadır. Su seviyesi bu kanallar önündeki 3 adet ultrasonik seviye metre ile ölçülerek debi otomatik olarak hesaplanır.

Ön çökeltme Tankları

Ön çökeltme tankları, her biri ikiz bir tanktan ibaret paralel 6 üniteden oluşmaktadır. Her bir tankın uzunluğu 50 m genişliği ise 12 m dir. Her bir ön çökeltme ünitesi, mekanik çift parçalı tank temizleyici köprüyle birlikte teçhiz edilmiştir. Köprünün alt temizleyici küreği tankın alt yüzeyindeki çökelen atıkları tankın çamur toplama kısmına, üst kürekle de köpükleri köpük bölmesine taşır. Ön çökeltme tanklarındaki atık su, ara pompa istasyonuna çamurda ön yoğunlaştırıcılara geçirilir.


Ara Pompa İstasyonu

Pompa istasyonunda beş adet santrifuj tipi dalgıç pompa vardır. Birinci aşamada 4 pompa çalışır, 1 pompa yedek olacak şekilde teçhiz edilmiştir. Pompa istasyonu, bir köprü vinciyle teçhiz edilmiştir. Bir adet dalgıç pompanın pompalama kapasitesi 1.300 l/s’dir.

Havalandırma Tankları İçin Dağıtım Yapısı

Ön arıtmadan geçen atık su, ara pompa istasyonu aracılığıyla terfi ettirilir ve havalandırma tanklarının önündeki iki dağıtım merkezine doğru pompalanır. Atıksu ,bir hat üzerinden akar ve aynı hattın geri dönüşü bir ortak dağılım ünitesine girer. Bu yapı içerisinde atık su üç aşağı akış bölümünde sabit savaklar vasıtası ile dağılır.

Havalandırma Tankları

Toplam 6 adet havalandırma tankı vardır. Bir adet havalandırma tankının hacmi 4.417 m3’dür. Havalandırma tankının uzunluğu (iç) 59,55 m, genişiği 13,7 m, su derinliği 5,55 m’dir. Havalandırma tanklarında yüksek etkili memran difüzörler ile santrifüjlü havalandırma sistemi seçilmiştir. Havalandırma tanklarının dağıtım üniteleri arasına 3’ü işletmede 1’I yedekte 4 adet merkezi blover içeren bir blover merkezi kurulmuştur. Her bir bloverin kapasitesi 355 Kw tır.

Son çökeltme tankları dağıtım yapısı

Her havalandırma tank hattının çıkışı ayrı ayrı toplanır ve son çökeltme tanklarının karşılık gelen grubu arasına yerleştirilmiş dağıtım yapılarına aktarılır. Her biri bir arıtma hattı için olmak üzere birinci aşama için 2 dağıtım yapısı kullanılır. Aktif çamur her bir dağıtım yapısından 4 son çökeltme tankına eşit dağılır.

Son çökeltme tankları

Aktif çamur arıtma hatlarının birinci aşaması için 8 son çökeltme tankı kullanılır. Bunların her bir dördü 2 arıtma hattına gruplanır. Her bir tankın çapı 50 m’dir. Her tank çelik konstrüksiyon sıyırıcı köprü ile donatılmıştır. Köprü dipten çamuru üstten köpüğü sıyıran sıyırıcı bıçaklarla donatılmıştır.Tesis Atıksu Çıkışı

TD8 drenaj kanalına her bir arıtma hattı için olmak üzere iki çıkış borusu ve bu borular üzerine otomatik debi ölçerler konulmuştur. Her iki arıtma hattının akışına oranlı karıştırılmış örnekleri bir karıştırma ünitesinde toplanarak buradan pH, iletkenlik ve sıcaklık ölçüm değerleri otomatik olarak alınır.


Çamur Dönüş ve Fazla Çamur Pompa İstasyonları

Birinci aşama her arıtma hattı için bir olmak üzere 2 adet çamur dönüş pompa istasyonu kurulmuştur. Her pompa istasyonu birinci ve ikinci aşamanın ihtiyacını karşılayan 3 çarklı dalgıç tipi pompa ile (2’si işletmede, 1’i beklemede) donatılmıştır. Pompa istasyonu bir köprü vinçle donatılmıştır. Bir dalgıç pompanın pompalama kapasitesi 4.400 m3/s’dir. Geri dönüş çamur pompa istasyonlarına yerleştirilen fazla çamur pompaları her istasyonda iki adettir (1’i işletmede, 1’i beklemede). Bir fazla çamur pompa pompasının pompalama kapasitesi 230 m3/s’dir.

Ham çamur pompa istasyonu

Ham çamur pompa istasyonu ön çökeltme tankları ve çamur arıtma arasında olacak şekilde inşaa edilmiş ve 3 ıslak tip santrifüjlü pompayla donatılmıştır. Biri beklemede diğer 2 pompa işletmede olacaktır. Her bir pompanın kapasitesi 75 m3/sa’dir. Bu pompalar çamuru ön yoğunlaştırıcılara aktarmaktadır.

Çamur ön Yoğunlaştırıcıları

Karışmış çamurun yoğunlaşması için toplam 3 adet çamur ön yoğunlaştırıcı tankı inşa edilmiştir. Her bir tankın çapı 18 m’dir.

Çamur son-yoğunlaştırıcılar

Birinci kademede çürütme işleminden sonra çıkan çürütülmüş çamur için 1 adet çamur son yoğunlaştırıcı tankı inşaa edilmiştir.Tank çapı 18 m’dir.

Çürütücü besleme pompa istasyonu

Çürütücü besleme pompaları çamur yoğunlaştırıcı arasında bir kollektör odasında yerleştirilmiştir. Üçü çalışır ve biri destek olmak üzere 4 eksantrik vida tipi çamur besleme pompası 6 çürütücü için öngörülmektedir. Pompaların kapasitesi 50 m3/sa’dir. Çamur ön yoğunlaştırıcılardan çürütücü besleme pompaları ile çürütücülere pompalanmaktadır.

Çürütücü Tankları

Her biri 9.000 m3 hacime sahip 6 çamur çürütücü tankı vardır. Her çamur çürütücü tüm çürütücü hacminin uygun karışmasına imkan veren mekanik karıştırıcı ile donatılmıştır. Her bir çamur çürütücünün çapı 20 m, toplam yüksekliği ise 39,4 m’dir.

Çürütücü sirkülasyon pompaları

Çamuru ısıtmak ve karıştırıcıların ve boruların ısı kayıplarını telafi etmek için karıştırıcıların çamurunu sirkülasyon yaptırması ve bu suretle karıştırıcıların içinde yaklaşık 35 C° lik sabit bir sıcaklığı sağlamaları için sirkülasyon pompaları öngörülmüştür. Her bir pompanın kapasitesi 110 m3/sa’dir.

Isı değiştiriciler ve boylerler

Çürütücülerin içinde yaklaşık 35 C° lik sabit bir işleme sıcaklığını elde etmek ve korumak maksadıyla her bir çamur hattı için 1 adet olmak üzere toplam 6 adet ısı eşanjörleri temin edilmiştir. Gereken termal enerji biogaz ve yakıt gibi iki farklı enerji kaynağı ile çalışabilen iki adet sıcak su kazanı ile sağlanır.Sıcak su sirkülasyonu 3 adet sıcak su pompası ile sağlanır.


Gaz tankları

Çürütücülerde üretilen biogaz çakıl filtrelerinden geçerek her biri 3.142 m3’lük hacme sahip toplam 2 adet kuru gaz tankına gönderilir.Tankların çapı 20 m’dir.

Gaz desülfürizasyon tesisi

Gazın gaz motorlarında kullanılmadan önce hidrojen sülfürünün arıtılması için tek kule tipi desülfürizasyon tesisi yapılmıştır.

Birleştirilmiş güç ve ısı üretimi acil güç jeneratörleri

Tesisin dışından sağlanan elektrik enerjisi ile ilgili problemlerde veya genel elektrik kesintisi durumunda, enerji temini 800 Kw’lık 2 dizel jeneratör seti ve 800 kW’lık elektrik enerjisi kapasiteli gaz motoru tarafından sağlanacaktır.

Acil çamur depolama

6 adet acil durum çamur depolama tankları yapılmıştır. Acil durum çamur depolama 5.300 m3’lük bir depolama kapasitesi sunar.

Yoğunlaştırılmış çamur pompa istasyonu

İkisi çalışan ve biri yedek 3 adet eksantrik helezon tipi pompa temin edilmiştir. Bir pompanın kapasitesi 51,2 m3/sa’dir. Son yoğunlaştırıcılardan çıkan çamur bu pompalarla susuzlaştırıcılara gönderilir.

Belt presler ile Susuzlaştırma

Çamur susuzlaştırma için belt filtre presler kullanılmıştır. Ekipman 9 çift sıkıştırma merdaneli olup son teknoloji ürünüdür. Kuşak genişliği 3 m olan 2 + 1 adet filtre pres temin edilmiş ve çamur susuzlaştırma binasındaki gerekli çevresel ekipman ile birlikte monte edilmiştir.Susuzlaştırılmış çamur %27 KK içerikle belt filtre presten deşarj edilir.

Konteyner istasyonu

Toplam tesis edilen 3 konteyner istasyonu, maksimum 60 m³/istasyon kapasiteli (10 m³ lük konteynerlere sahip), toplam 240 m³ susuzlaştırılmış çamur toplayacak kapasitededir. 24 Adet konteyner (12 işletmede,12 beklemede) temin edilmiştir. Her bir konteyner istasyonu otomatik hareketli konveyörlerle teçhiz edilmiştir. Bir konteyner susuzlaştırılmış çamurla dolduğu zaman, ilgili besleme konveyörü otomatik olarak sonraki konteynere hareket eder.

Kireç ekleme

Kireç ilave tesisi, toz filtresi, kuru besleyici ve kompresör gibi ekipmanlarla teçhiz edilmiş 60 m³ hacminde bir adet kireç depolama silosuna sahiptir.Kireç eklenmesi ile çamur KK ‘sı %35 olmaktadır.

Süpernatant ve filtre suyu pompa istasyonu

İki dalgıç pompa, ıslak monteli (1’i çalışan, 1’i beklemede) kullanılmaktadır.

Yangın ve servis suyu pompa istasyonu

Tesiste, sulama ,arıtma birimlerinin temizlenmesi ve yangın durumunda kullanılmak üzere gerekli olan su, arıtılmış atıksudan temin edilmektedir. Bu amaçla 2 adet servis suyu pompası ve 3 adet yangın pompası kullanılmaktadır.

Laboratuar

Tesis işletme binası içinde bulunan laboratuarda gerekli atıksu ve çamur analizleri yapılabilmektedir.

Otomasyon

Teknik veriler:

2704 Dijital Girdi / 907 Dijital Çıktı / Anolog Girdi / 31 Anolog Çıktı
194 analog ölçümler
593 sürücü
21 Allen Bradley SLC 500 Kumanda
8 Çalışma Ekranı

Kullanılan veri yolu sistemler:

Ethernet
Modbus
Profibus
Device Net
DH 485
28 M2 Büyüklüğünde ,1500 LED li ve 400 Anolog göstergeli 3 Mimik Tablosu

SCADA

SCADA Sistemi üzerinden tam bir proses kontrolü
Tesiste bulunan her bir sürücünün veya prosesin kumandası ,tanımlanması ve ilgili parametrelerinin düzenlenmesi
Meydana gelen tüm alarmların alarm listesine ve alarm yazıcısına kaydı
Sürücülerin ve prosesin nesnel gösterimi Günlük Aylık ve Yıllık protokollerin raporlanması
Saat Gün Ay ve Yıl bazındaki grafiklerin çizilmesi
Tüm Proses ve tesis verilerinin uzun süreli arşivlenmesi
DVD üzerine data muhafazası
İleri aşama tesis genişlemeleri için sistemin büyütülmesine müsait

Bunlardan başka trafo istasyonları, AG, OG ve MCC panoları odaları, gaz ve dizel jeneratör odalar ile işletme binası inşaa edilmiştir.

YÜREĞİR ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPILARI

Mevcut kanalizasyon sistemine bağlantı ve By-pass yapıları

Yüreğir Atıksu Arıtma Tesisi atıksuyu Ø2000’lik 2 ana kolektörle toplanarak Ø2600’lik bir kolektörle Seyhan nehrine deşarj edilmekte iken tesise alınan atıksular arıtıldıktan sonra tekrar mevcut Ø2600’lük kolektöre verilerek Seyhan nehrine ulaşacaktır. Tesis girişinde mevcut Ø2600’lük kolektör üstüne tesisin kapasitesini aşan taşkın durumunda tesisi korumak amaçlı bir by- pass yapısı inşa edilmiştir.

Giriş pompa istasyonu

Pompa istasyonu beş adet yarı-aksiyal pervaneli dalgıç tipi santrifüj pompa ile donatılmıştır. Birinci aşamada maksimum debi 4 adet hizmet pompası ve bir yedek pompa ile gerçekleşmektedir. Pompa istasyonunun önüne, ızgara aralığı 50 mm olan 2 otomatik kaba ızgara (genişlik = 2m) monte edilmiştir. Her bir ızgara, bir sıyırıcı ünitesiyle donatılmıştır. Bir kayışlı konveyör, sıyrılan atığı, bir kamyonla dökme yerine taşınan bir konteynere aktarmaktadır. Bir dalgıç pompanın pompalama kapasitesi 1.041 l/s’dir. Pompa istasyonu bir köprü vinciyle teçhiz edilmiştir.

Fosseptik Boşaltma İstasyonu

Giriş pompa istasyonunun giriş bölmesinin her iki yanına, fosseptik tankerlerinden fosseptiğin alınması için 4 terminalden oluşan bir fosseptik boşaltma istasyonu monte edilmiştir.

Izgara İstasyonu

İnce iki ızgarası olan, iki adet, İnce ızgara istasyonlarının her biri, bir kanalla giriş pompa istasyonuyla bağlantılıdır. İnce Izgaraların açıklığı 10 mm’dir. Her bir ızgara, tırmık (rake) ünitesi ile teçhiz edilmiştir. Tırmıklar, otomatik olarak elenen materyali, ızgara preslerine nakleden bant şeklindeki konveyörler üzerine bırakırlar.


Kum ve Yağ ayırma Tankları, Kum tasnifleyici

İki adet, kum ve yağ ayırıcı ünitenin her biri iki adet havalandırmalı kum tutucu ve buna paralel yağ tutucudan oluşmaktadır. Kum tutucular, mekanik iki parçalı, kum kutucu temizleme köprüleri ile teçhiz edilmişlerdir. Bir eksen etrafında dönen altı piston blower, kum tutucular için hava temin eder (4 tanesi işletmede, ikisi yedek halindedir). Kum sınıflandırıcıları, konveyör bantlara, suyu alınmış kumu aktarırlar. Konveyörler kumu, konteynerlerin her tarafına ulaşabilen boşaltma konveyörü vasıtası ile aktarırlar. Yağ ise her bir kum tutucunun yanındaki paralel bir bölme içerisine köpük olarak toplanır.

Ön Çökeltme öncesi akım dağılımı

Kum tutucuların mansabında bir dağıtım kanalı vardır. Kum tutucuların çıkışı venturi kanalına bağlanmıştır. Ön çökeltme tanklarına dağıtım venturi kanallarından yapılmaktadır. Su seviyesi bu kanallar önündeki 2 adet ultrasonik seviye metre ile ölçülerek debi otomatik olarak hesaplanır.

Ön çökeltme Tankları

Ön çökeltme tankları, her biri ikiz bir tanktan ibaret paralel 3 üniteden oluşmaktadır. Her bir tankın uzunluğu 50 m genişliği ise 12 m dir. Her bir ön çökeltme ünitesi, mekanik çift parçalı tank temizleyici köprüyle birlikte teçhiz edilmiştir. Köprünün alt temizleyici küreği tankın alt yüzeyindeki çökelen atıkları tankın çamur toplama kısmına, üst kürekle de köpükleri köpük bölmesine taşır. Ön çökeltme tanklarındaki atık su, ara pompa istasyonuna çamurda ön yoğunlaştırıcılara geçirilir.

Ara Pompa İstasyonu

Pompa istasyonunda dört adet santrifuj tipi dalgıç pompa vardır. Birinci aşamada 3 pompa çalışır, 1 pompa yedek olacak şekilde teçhiz edilmiştir. Pompa istasyonu, bir köprü vinciyle teçhiz edilmiştir. Bir adet dalgıç pompanın pompalama kapasitesi 1.400 l/s’dir.

Havalandırma Tankları İçin Dağıtım Yapısı

Ön arıtmadan geçen atık su, ara pompa istasyonu aracılığıyla terfi ettirilir ve havalandırma tanklarının önündeki dağıtım merkezine doğru pompalanır. Atıksu ,bir hat üzerinden akar ve aynı hattın geri dönüşü bir ortak dağılım ünitesine girer. Bu yapı içerisinde atık su üç aşağı akış bölümünde sabit savaklar vasıtası ile dağılır.

Havalandırma Tankları

Toplam 4 gözlü 1 adet havalandırma tankı vardır. Bir adet havalandırma tankının hacmi 3.400 m3’dür. Havalandırma tankının uzunluğu (iç) 59,55 m, genişliği 10,6 m, su derinliği 5,55 m’dir. Havalandırma tanklarında yüksek etkili memran difüzürler ile santrafüjlü havalandırma sistemi seçilmiştir. Havalandırma tanklarının dağıtım üniteleri arasına 2’ü işletmede 1’I yedekte 3 adet merkezi blover içeren bir blover merkezi kurulmuştur. Her bir bloverin kapasitesi 250 Kw tır.

Son çökeltme tankları dağıtım yapısı

Havalandırma tank hattının çıkışı toplanarak son çökeltme tanklarının karşılık gelen grubu arasına yerleştirilmiş dağıtım yapısına aktarılır. Aktif çamur dağıtım yapısından 4 son çökeltme tankına eşit dağılır.

Son çökeltme tankları

Aktif çamur arıtma hatlarının birinci aşaması için 4 son çökeltme tankı kullanılır. Her bir tankın çapı 50 m’dir. Her tank çelik konstruksiyon sıyırıcı köprü ile donatılmıştır. Köprü dipten çamuru üstten köpüğü sıyıran sıyırıcı bıçaklarla donatılmıştır.

Tesis Atıksu Çıkışı

Mevcut 2600 lük kolektöre bir yapı ile bağlantı yapılır. bu boru üzerine otomatik debi ölçer konulmuştur. arıtma hattının akışına oranlı karıştırılmış örnekleri bir karıştırma ünitesinde toplanarak buradan pH, iletkenlik ve sıcaklık ölçüm değerleri otomatik olarak alınır.

Çamur Dönüş ve Fazla Çamur Pompa İstasyonları

Birinci aşama arıtma hattı 1 adet çamur dönüş pompa istasyonu kurulmuştur. Her pompa istasyonu birinci ve ikinci aşamanın ihtiyacını karşılayan 3 çarklı dalgıç tipi pompa ile (2’si işletmede, 1’i beklemede) donatılmıştır. Pompa istasyonu bir köprü vinçle donatılmıştır. Bir dalgıç pompanın pompalama kapasitesi 4.050 m3/s’dir. Geri dönüş çamur pompa istasyonuna yerleştirilen fazla çamur pompaları iki adettir (1’i işletmede, 1’i beklemede). Bir fazla çamur pompa pompasının pompalama kapasitesi 230 m3/s’dir.

Ham çamur pompa istasyonu

Ham çamur pompa istasyonu ön çökeltme tankları ve çamur arıtma arasında olacak şekilde inşaa edilmiş ve 2 ıslak tip santrifüjlü pompayla donatılmıştır. Biri beklemede diğer pompa işletmede olacaktır. Her bir pompanın kapasitesi 110 m3/sa’dir. Bu pompalar çamuru ön yoğunlaştırıcılara aktarmaktadır.

Çamur ön Yoğunlaştırıcılar

Karışmış çamurun yoğunlaşması için toplam 2 adet çamur ön yoğunlaştırıcı tankı inşa edilmiştir. Her bir tankın çapı 21 m’dir.

Çamur son yoğunlaştırıcılar

Birinci kademede çürütme işleminden sonra çıkan çürütülmüş çamur için 1 adet çamur son yoğunlaştırıcı tankı inşaa edilmiştir.Tank çapı 21 m’dir.

Çürütücü besleme pompa istasyonu

Çürütücü besleme pompaları çamur yoğunlaştırıcı arasında bir kollektör odasında yerleştirilmiştir. İkisi çalışır ve biri destek olmak üzere 3 eksantrik vida tipi çamur besleme pompası 2 çürütücü için öngörülmektedir. Pompaların kapasitesi 50 m3/sa’dir. Çamur ön yoğunlaştırıcılardan çürütücü besleme pompaları ile çürütücülere pompalanmaktadır.

Çürütücü tankları

Her biri 9.000 m3 hacme sahip 2 çamur çürütücü tankı vardır. Her çamur çürütücü tüm çürütücü hacminin uygun karışmasına imkan veren mekanik karıştırıcı ile donatılmıştır. Her bir çamur çürütücünün çapı 20 m, toplam yüksekliği ise 39,4 m’dir.

Çürütücü sirkülasyon pompaları

Çamuru ısıtmak ve karıştırıcıların ve boruların ısı kayıplarını telafi etmek için karıştırıcıların çamurunu sirkülasyon yaptırması ve bu suretle karıştırıcıların içinde yaklaşık 35 C° lik sabit bir sıcaklığı sağlamaları için sirkülasyon pompaları öngörülmüştür. ( 3 adet ) Her bir pompanın kapasitesi 110 m3/sa’dir.

Isı değiştiriciler ve boylerler

Çürütücülerin içinde yaklaşık 35 C° lik sabit bir işleme sıcaklığını elde etmek ve korumak maksadıyla her bir çamur hattı için 1 adet olmak üzere toplam 2 adet ısı eşanjörleri temin edilmiştir. Gereken termal enerji biogaz ve yakıt gibi iki farklı enerji kaynağı ile çalışabilen bir sıcak su kazanı ile sağlanır. Sıcak su sirkülasyonu 2 adet sıcak su pompası ile sağlanır.

Gaz tankı

Çürütücülerde üretilen biogaz çakıl filtrelerinden geçerek 2.356 m3’lük hacme sahip kuru gaz tankına gönderilir.Tankın çapı 20 m’dir.

Gaz desülfürizasyon tesisi

Gazın gaz motorlarında kullanılmadan önce hidrojen sülfürünün arıtılması için tek kule tipi desülfürizasyon tesisi yapılmıştır.

Birleştirilmiş güç ve ısı üretimi Acil güç Jeneratörleri

Tesisin dışından sağlanan elektrik enerjisi ile ilgili problemlerde veya genel elektrik kesintisi durumunda, enerji temini 800 Kw’lık 2 dizel jeneratör seti ve 800 kW’lık elektrik enerjisi kapasiteli gaz motoru tarafından sağlanacaktır.

Yoğunlaştırılmış çamur pompa istasyonu

İkisi çalışan ve biri yedek 3 adet eksantrik helezon tipi pompa temin edilmiştir. Bir pompanın kapasitesi 51,2 m3/sa’dir. Son yoğunlaştırıcıdan çıkan çamur bu pompalarla susuzlaştırıcılara gönderilir.

Belt presler ile Susuzlaştırma

Çamur susuzlaştırma için belt filtre presler kullanılmıştır. Ekipman 9 çift sıkıştırma merdaneli olup son teknoloji ürünüdür. Kuşak genişliği 3 m olan 2 + 1 adet filtre pres temin edilmiş ve çamur susuzlaştırma binasındaki gerekli çevresel ekipman ile birlikte monte edilmiştir.Susuzlaştırılmış çamur %27 KK içerikle belt filtre presten deşarj edilir.

Konteyner istasyonu

Toplam tesis edilen 2 konteyner istasyonu, maksimum 60 m³/istasyon kapasiteli (10 m³ lük konteynerlere sahip), toplam 180 m³ susuzlaştırılmış çamur toplayacak kapasitededir. 18 Adet konteyner (9 işletmede, 9 beklemede) temin edilmiştir. Herbir konteyner istasyonu otomatik hareketli konveyörlerle teçhiz edilmiştir. Bir konteyner susuzlaştırılmış çamurla dolduğu zaman, ilgili besleme konveyörü otomatik olarak sonraki konteynere hareket eder.

Kireç ekleme

Kireç ilave tesisi, toz filtresi, kuru besleyici ve kompresör gibi ekipmanlarla teçhiz edilmiş 60 m³ hacminde bir adet kireç depolama silosuna sahiptir. Kireç eklenmesi ile çamur KK ‘sı %35 olmaktadır.

Süpernatant ve filtre suyu pompa istasyonu

İki dalgıç pompa, ıslak monteli (1’i çalışan, 1’i beklemede) kullanılmaktadır.

Yangın ve servis suyu pompa istasyonu

Tesiste, sulama ,arıtma birimlerinin temizlenmesi ve yangın durumunda kullanılmak üzere gerekli olan su, arıtılmış atıksudan temin edilmektedir. Bu amaçla 2 adet servis suyu pompası ve 1 adet yangın pompası kullanılmaktadır.

SCADA

SCADA Sistemi üzerinden tam bir proses kontrolü Tesiste bulunan her bir sürücünün veya prosesin kumandası ,tanımlanması ve ilgili parametrelerinin düzenlenmesi
Meydana gelen tüm alarmların alarm listesine ve alarm yazıcısına kaydı
Sürücülerin ve prosesin nesnel gösterimi
Günlük Aylık ve Yıllık protokollerin raporlanması
Saat Gün Ay ve Yıl bazındaki grafiklerin çizilmesi
Tüm Proses ve tesis verilerinin uzun süreli arşivlenmesi
DVD üzerine data muhafazası
İleri aşama tesis genişlemeleri için sistemin büyütülmesine müsait

Bunlardan başka trafo istasyonları, AG, OG ve MCC panoları odaları, gaz ve dizel jeneratör odalar ile işletme binası inşaa edilmektedir.


Kredi Kartı ile
Borç Ödeme

e-Sözleşme Fesih
Başvurusu

e-Sözleşme Fesih
Başvuru Sorgulama

Büyükşehir Belediyesi
Günlük Çalışma Noktaları

Bilgi Edinme

2015-2019 Yılı
Stratejik Planı

Basında
Adana ASKİ

Sık Sorulan
Sorular

Abone Memnuniyet
Anketi

Adana ASKİ
WebMail

EBYS
Giriş

e-BORDRO

Basın
FTP

Uzaktan
Yardım