TARİHÇE

ADANA ASKİ TARİHÇESİ

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek, 2560 sayılı kanunun ve değişik 3009 sayılı kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 01.04.1987 tarihinde kurulmuştur.

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kısaca olarak anılır.

Genel Müdürlüğünün hizmetleri, Adana Büyükşehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlıdır. ASKİ Genel Müdürlüğünün görev alanı 5216 sayılı Kanunla tüzel kişiliği kaybeden köylerinde katılmasıyla daha da genişlemiştir. Bu sınırlar içinde kalan ve tüzel kişiliği sona eren köyler, mahalleye dönüştüğünden, bu köylerin de su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütme görev ve yetkisi büyükşehir belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idaresine verilmiştir.

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. ASKİ Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesindeki sayılı personellerle 638 alt işveren olmak üzere toplam 1063 personel çalışmakta ve kesintisiz su ve kanalizasyon hizmeti vermektedir.


Kredi Kartı ile
Borç Ödeme

e-Sözleşme Fesih
Başvurusu

e-Sözleşme Fesih
Başvuru Sorgulama

Büyükşehir Belediyesi
Günlük Çalışma Noktaları

Bilgi Edinme

2015-2019 Yılı
Stratejik Planı

Basında
Adana ASKİ

Sık Sorulan
Sorular

Abone Memnuniyet
Anketi

Adana ASKİ
WebMail

EBYS
Giriş

e-BORDRO

İçişleri Ebys
Eğitim Videoları

Basın
FTP

Uzaktan
Yardım

Altişveren Güvenlik
Soruşturması Formu