ATIK SU ARITMA TESİSLERİ

1. 6360 SAYILI KANUN ÖNCESİ ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ SORUMLULUĞUNDA İŞLETİLEN TESİSLER

  • Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi
  • Yüreğir Atıksu Arıtma Tesisi
  • Karaisalı Atıksu Arıtma Tesisi

2. 6360 SAYILI KANUN SONRASI ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ SORUMLULUĞUNA DAHİL OLAN TESİSLER

  • Ceyhan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
  • Kozan Atıksu Arıtma Tesisi
  • Yumurtalık Atıksu Arıtma Tesisi

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ FİNANSMANI

Adana Seyhan Bölgesine ait atıksular direkt olarak Akdeniz’e, Yüreğir Bölgesine ait atıksular ise önce Seyhan nehrine buradan da Akdeniz’e dökülerek , Akdeniz’in kirletilmesine sebep olmaktaydı. Bu kirliliği önlemek amacıyla inşa edilen Adana Batı Atıksu Arıtma Tesisi (Seyhan ) ve Adana Doğu Atıksu Arıtma Tesisi (Yüreğir) Akdeniz’in kirletilmesini büyük ölçüde engellemiştir.

ASKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Tesislerini yapmak için Avrupa Yatırım Bankasından 45 milyon Euro kredi temin ederek Hazinenin de garantisiyle 12.11.1997 tarihinde bir kredi anlaşması imzalamıştır. Kredi 5,5 yıl ödemesiz, 13 yıl geri ödemeli, 18.5 yıllık vadeli ve %3.5 faizli ucuz kredidir.

Atıksu Arıtma Tesisleri inşaatı sözleşmesi Avrupa Yatırım Bankası ile mutabakata varılarak 25.11.1999 tarihinde imzalanmış olup 08.12.1999 tarihinde Yer Teslimi yapılarak işe başlanmıştır. İlk etapta Seyhan ( Batı Adana ) Atıksu Arıtma Tesisi tam biyolojik arıtma tesisi, Yüreğir ( Doğu Adana ) Atıksu Arıtma Tesisi ise mekanik arıtma tesisi olarak inşaa edilmiştir. Kredinin kalan kısmı ve ASKİ öz kaynakları ile aynı sözleşme kapsamında Yüreğir ( Doğu Adana ) Atıksu Arıtma Tesisi mekanik arıtmadan biyolojik arıtmaya dönüştürülmüştür.

SEYHAN VE YÜREĞİR ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

ADANA,Seyhan nehri ile ADANA BATI ve ADANA DOĞU olarak iki önemli havzaya ayrılmaktadır.

Seyhan Atıksu Arıtma tesisi Seyhan İlçesi, Yenidam Mahallesi civarında, drenaj kanalı TD8’e boşalan ana atıksu kolektörlerinin çıkışında 650.000 m2 alan üzerinde bulunmaktadır.

Yüreğir Atıksu arıtma tesisi ise, Yüreğir İlçesi Güneşli Kum Ocakları mevkiinde 400.000 m2 alan üzerinde bulunmaktadır.

Doğu ve Batı Adana için iki adet Atıksu Arıtma Tesisinin Anahtar Teslim İnşaatı, mekanik ve elektrik işleri 3,5 yılda tamamlanmış ve tesis 7 Haziran 2003 tarihinde devreye alınmış 1 yıllık devreye alma dönemi tamamlanarak Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi 7 Haziran 2004 tarihinde işletmeye alınmıştır.

Bu Atıksu Arıtma Tesislerinde Seyhan Nehri ve drenaj kanallarına arıtılmadan deşarj edilen evsel ve ön arıtmadan geçirilen endüstriyel atıksular arıtılmaktadır.

Anahtar teslimi olarak yaptırılan “Doğu ve Batı Adana Atıksu Arıtma Tesislerinin İnşaatı, Devreye Alınması ve İşletilmesi “işinin ilk kısmı için;

İnşaat, mekanik ve elektrik işleri (3,5 yıl) 28.424.809,73 Euro Devreye alma dönemi boyunca test ve hizmetler (1 yıl) 850.000,00 Euro İşletme ve bakım dönemi (3 yıl) 7.124.073,00 Euro Yedek parça temini 625.853,27 Euro Gaz jeneratör ünitesi 1.674.799,24 Euro olmak üzere ilk toplam sözleşme bedeli 38.699.535,24 euro’dur.

Doğu Adana Atıksu Arıtma Tesisinin mekanik arıtmadan biyolojik arıtmaya dönüştürülmesi ile ;

İnşaat, mekanik ve elektrik işleri ( 20 ay ) 13.873.619,51 Euro Devreye alma dönemi boyunca test ve hizmetler (1 yıl) 801.273,26 Euro Yedek parça temini 315.107,23 Euro Gaz jeneratör ünitesi 1.155.850,09 Euro olmak üzere 16.145.850,09 Euro’luk ilave yatırımla toplam Sözleşme Bedeli 54.845.385,33 Euro dur.

Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi için birinci aşama, hedef yıl 2010 yılı tahmini yükleri projelendirme bazı alınarak, mekanik ön-arıtma, ön çökeltme ve çok yüklü aktif çamur prosesine göre (VLBOD5=1,5 kg/m3/d), biyolojik arıtmayı kapsamaktadır. Bu ilk aşama dahilinde, çamur stabilizasyon (anaerobik mezofilik çürütme) ve çamur su-giderme tesisleri inşa edilmiştir. Çamur stabilizasyon ünitesi ikinci evre için halihazırda tasarlanmıştır (hedef yıl 2025). Avrupa Topluluğu standartlarına uygun deşarj kriterlerini sağlayacak arıtma verimine sahip olan tesis, ileri aşamalarda azot ve fosfor arıtımı için genişletilmeye uygun bir şekilde projelendirilmiştir.

Kum ve yağın giderilmesi için ızgaralar ve havalandırmalı kum tutucudan oluşan mekanik ön arıtma tesisleri, Yüreğir Atıksu arıtma tesisinde, hedef yıl 2015 yükleri projelendirme bazı alınarak birinci aşama dahilindedir.

Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi Ana Parametreler:

Proje Hedef Yılı 2010 2025
Toplam Eşdeğer Nüfus 1.151.066 E.N48 1.760.958 E.N55
Günlük Debi 227.346 m3/gün 311.973 m3/gün
Giriş BOİ5 Konsantrasyonu 243 mg/lt 310 mg/lt
Toplam BOİ5 55,251 kg/gün 96,853 kg/gün

Tam biyolojik arıtmaya göre inşa edilmiş olan Seyhan Atıksu Arıtma Tesisinde çamur arıtma yapılmakta olup çamurdan üretilen metan gazı ile elektrik enerjisi üretilmekte ve tesisin % 40 elektrik enerjisi karşılanabilmektedir.

Proje Hedef Yılı Birinci Aşama 2025
Toplam Eşdeğer Nüfus 531.940 E.N50 709.255 E.N50
Günlük Debi 128.208 m3/gün 170.952 m3/gün
Giriş BOİ5 Konsantrasyonu(biyo kimyasal oksijen ihtiyacı 207,5 mg/lt 207,5 mg/lt
Toplam BOİ5 26.597 kg/gün 35,463 kg/gün

İlk aşamada (proje hedef yılı 2015) mekanik arıtmaya göre inşa edilmiş olan Yüreğir Atıksu Arıtma Tesisi Biyolojik arıtmaya dönüştürülmüş olup, biyolojik arıtma kısmının inşaatı 27.07.2004 tarihinde başlamıştır. Tesis 07.06.2007’de tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Tam biyolojik arıtmaya göre inşa edilmiş olan Yüreğir Atıksu Arıtma Tesisinde çamur arıtma yapılmakta olup çamurdan üretilen metan gazı ile elektrik enerjisi üretilmekte ve tesisin % 60 elektrik enerjisi karşılanabilmektedir.

Devamını Okumak İçin Tıklayınız

65 Yaş Üstü ve Engelli
Randevu Sistemi

Dijital Fatura Başvurusu

Online Randevu

Kredi Kartı ile
Borç Ödeme

e-Sözleşme Fesih
Başvurusu

e-Sözleşme Fesih
Başvuru Sorgulama

Büyükşehir Belediyesi
Günlük Çalışma Noktaları

Bilgi Edinme

2020-2024 Yılı
Stratejik Planı

Basında
Adana ASKİ

Sık Sorulan
Sorular

Abone Memnuniyet
Anketi

Adana ASKİ
WebMail

EBYS
Giriş

e-BORDRO

Evrak Doğrulama

Yeni e-Belediye Portalı Eğitim Videoları

Basın
FTP

Uzaktan
Yardım