KAÇAK SU KULLANIMI

KAÇAK SU

Kaçak su,ekiplerimiz tarafından denetlenmekte ve kaçak su ihbarlarını değerlendirmektedir.

ÖRNEK GEREKÇELİ KARAR
T.C
ADANA
2.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

 • DOSYA NO :2006/949
 • KARAR NO :2007/749
 • C.SAVCILIĞI ESAS NO :2006/13001

GEREKÇELİ KARAR
TÜRK MİLLETİ ADINA

 • HAKİM : -
 • C.SAVCISI : -
 • KATİP : -
 • DAVACI : K.H
 • KATILAN : ASKİ Genel Müdürlüğü
 • SUÇ : Mühür Bozma,Hırsızlık
 • SUÇ TARİHİ : 30.06.2005-19.10.2005-06.02.2006-14.02.2006
 • SUÇ ZAMAN DİLİMİ : Saati belli değil
 • KARAR TARİHİ : 27/09/2007

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık/sanıklar hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA : Sanık hakkında mahkememizde açılan konu davası ile sanığın hırsızlık ve mühür bozma suçunu işlediği iddia edilmiş, 5237 sayılı yasanın 141/1,143/1,43/1,53, maddeleri uyarınca cezalandırılması istenilmiş, iddia makamı da TCK.nın 141/1,43/1,203/1,43/1,53/1 maddeleri uyarınca cezalandırma yönünde mütalaa bildirmiştir.

SAVUNMA : Sanık mahkememizdeki savunmasında suçlamayı kabul etmiş,ödenmemiş su borcunun bulunduğunu, bu nedenle görevlilerin gelip saati mühürlediklerini,birkaç kez mühürleme işlemi yapıldığı,en son saatinin sökülüp alındığını ileri sürmüştür.

DELİLLER : Sanığın savunması,tanıkların yeminli anlatımları,kaçak su tutanakları,abonelik sözleşmesi,su kapama zabıtaları.

DEĞERLENDİRME : Sanık hakkında iddianamede belirtilen ve yukarda sayılan sevk maddeleri uyarınca cezalandırılması istenilmiş,sanık suçlamayı kabullenmiştir.

HÜKÜM/yukarıda açıklanan nedenlerle

 • Sanığın müştekinin rızası dışında malını hırsızlamaktan eylemine uyan TCK.nın 141/1 maddesi uyarınca suçun işleniş şekli, sanığın amacı dikkate alınarak takdiren cezanın asgari haddi olan 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA Sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında aynı suçu birden fazla işlemesi nedeniyle CMK.nın 43/1 maddesine göre takdiren ¼ oranında artırılmak suretiyle SANIĞIN 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA Sanığın duruşmadaki hal ve tavırları dikkate alınarak cezası TCK.62/1 maddesi uyarınca 1/6 oranında indirilmek suretiyle 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA
 • Sanığın yetkili makamlarca konulmuş mühürü kaldırmaktan eylemine uyan TCK.nın 203/1 maddesi uyarınca suçun işleniş şekli ve amaç göz edilerek 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA Sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında aynı suçu birden fazla işlemesi nedeniyle cezası CMK.nın 43/1 maddesine göre takdiren ¼ oranında artırılmak suretiyle SANIĞIN 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA Sanığın duruşmadaki hal ve tavırları dikkate alınarak cezası TCK.62/1 maddesi uyarınca 1/6 oranında indirilmek suretiyle sanığın 6 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA HAPİS CEZASININ İNFAZI,velayet,vesayet, ve kayyımlığa ait hizmette bulunmaktan ise koşullu salıverme süresi TAMAMLANINCAYA KADAR YOKSUN BIRAKILMASINA.
 • Sanığın daha önce üç aydan fazla kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiş olması ve yargılama süresince gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceğine dair mahkememize kanaat gelmesi nedeniyle SANIĞA VERİLEN HAPİS CEZASININ TCK.NUN 51/2 MADDESİ GEREĞİNCE İDARENİN ZARARI OLAN 6.220,00 YTL KARŞILANMASI KOŞULUYLA ERTELENMESİNE,koşul gerçekleştiğinde sanığın TCK./3 maddesi uyarınca takdiren 2 YIL SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA,sanığın kişilik ve sosyal duruma göre YÜKÜMLÜLÜK BELİRLENMESİNE YER OLMADIĞINA,sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde ERTELENEN CEZANIN KISMET YADA TAMAMEN ÇEKTİRİLMESİNE,SANIĞIN BU KONUDA UYARILMASINA(SANIK UYARILMADI,
 • Müdahil taraf kendisini duruşmada vekil ile temsil ettiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 450.00 TL. MAKTU VEKALET ÜCRETİNİN SANIKTAN ALINARAK MÜDAHİLE VERİLMESİNE,
 • Dosyada yapılan 2 adet çağrı gideri olan 8.00 YTL,sanıktan alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA. Dair,sanığın ve katılan vekilin yokluğunda, sanık müdafiinin yüzüne karşı, C.Savcısı … huzuruyla, bir HAFTA İÇİNDE YARGITAY YOLUNA BAŞVURU YOLUNUN bulunduğu bildirildi,kararın CMK.un 231/1 maddesine göre HÜKÜM FIKRASI OKUNARAK ANA ÇİZGİLERİYLE GEREKÇESİ ANLATILDI.27.09.2007

65 Yaş Üstü ve Engelli
Randevu Sistemi

Dijital Fatura Başvurusu

Online Randevu

Kredi Kartı ile
Borç Ödeme

e-Sözleşme Fesih
Başvurusu

e-Sözleşme Fesih
Başvuru Sorgulama

Büyükşehir Belediyesi
Günlük Çalışma Noktaları

Bilgi Edinme

2020-2024 Yılı
Stratejik Planı

Basında
Adana ASKİ

Sık Sorulan
Sorular

Abone Memnuniyet
Anketi

Adana ASKİ
WebMail

EBYS
Giriş

e-BORDRO

Evrak Doğrulama

Yeni e-Belediye Portalı Eğitim Videoları

Basın
FTP

Uzaktan
Yardım