TARİHÇE

ADANA ASKİ TARİHÇESİ

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek, 2560 sayılı kanunun ve değişik 3009 sayılı kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 01.04.1987 tarihinde kurulmuştur.

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kısaca olarak anılır.

Adana ASKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmetleri, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin görev alanı ile sınırlıdır. 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleşen mahalli idareler seçimi ile birlikte yürürlüğe giren 6360 sayılı Büyükşehir Kanunu ile hizmet sınırları, il mülki sınırlara genişletilmiştir. Daha önce 5216 sayılı Kanunla tüzel kişiliğini kaybeden köylerin hizmet yükümlülüğünü taşıyan Adana ASKİ, 2014 yerel seçimlerinden itibaren Adana'nın tüm ilçe ve mahallelerinin sorumluluğunu üstlenmiştir.

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi, 14.125 km² mücavir alanda 2.216.475 kişilik nüfusa hizmet sunmaktadır.

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur.


65 Yaş Üstü ve Engelli
Randevu Sistemi

Dijital Fatura Başvurusu

Online Randevu

Kredi Kartı ile
Borç Ödeme

e-Sözleşme Fesih
Başvurusu

e-Sözleşme Fesih
Başvuru Sorgulama

Büyükşehir Belediyesi
Günlük Çalışma Noktaları

Bilgi Edinme

2020-2024 Yılı
Stratejik Planı

Basında
Adana ASKİ

Sık Sorulan
Sorular

Abone Memnuniyet
Anketi

Adana ASKİ
WebMail

EBYS
Giriş

e-BORDRO

Evrak Doğrulama

Yeni e-Belediye Portalı Eğitim Videoları

Basın
FTP

Uzaktan
Yardım